Pismo do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia

Aby życie osób z padaczką stało się łatwiejsze, konieczna jest kooperacja wszystkich interesariuszy: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, lekarzy, pacjentów i organizacji pozarządowych. Miło nam poinformować, że nasza fundacja wysłała oficjalne pismo do Pani Senator Beata Małecka-Libera Senator RP z prośbą o wsparcie.
Pani Doktor w Senacie RP pełni funkcję m. in. przewodniczącej Komisji Zdrowia, a przez 16 lat była praktykującym laryngologiem 🩺 .
Będziemy wdzięczni za okazanie solidarności i podjęcie działań na forum parlamentu jak i w stosunku do Ministerstwa Zdrowia przez Panią Senator 💜